Tuesday, October 16, 2012

Phim Noi Nghiep

Noi NghiepNoi Nghiep

Đạo diễn:Lý Thiêm Thắng
Với sự tham gia của: Mã Tuấn Vỹ, Diêu Tử Linh, Lê Diệu Tường, Huỳnh Trí Hiền
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 25 tập
Publish date: 2006

Infomation: Phim Nối Nghiệp: Hội Hữu tiêu cục là tiêu cục lớn nhất Hàng Châu nhưng đang rơi vào tình trạng nợ nần bế tắc vì các tiêu sư vay tiền không trả.Câu chuy! ện phim Nối Nghiệp Thượng Chí vốn là người nghĩa khí chính trực nên muốn giúp cha gầy dựng lại tiêu cục nhưng luôn bị cản trở.Phim Nối Nghiệp Thêm vào đó Thường Chính là bác chảu Chí cũng gây khó dễ với tiêu cục của anh nhằm chiếm đoạt tài sản, cuối cùng anh phải chịu phân chia tài sản. Phim Nối Nghiệp là chuỗi ngày cố gắn của anh em Thường Chí và cậu em trai út đi du học trở về, hai anh em động viên và nương tựa cùng nhau quyết tâm giật dậy tiêu cục của cha mình.

No comments:

Post a Comment